سیم بکسل های 7*35 نتاب (پوست ماری) (Steel Wire Rope)

  • نرم و با قابلیت انعطاف بالا جهت استفاده در کرین‌ها و جرثقیل‌های ماشینی
  • Non-Rotation

برش سیم بکسل7*35

جدول جزییات سیم بکسل 7*35