سیستم کنترل از راه دور

سیستم های کنترل از راه دور

 • قابل نصب بر روی انواع بالابرهای برقی
 • سیم بکسلی و زنجیری وینچ های کشنده

فرستنده


فرستنده

 • ابعاد 45*49*163 میلیمتر
 • وزن 275 گرم(به همراه باتری)
  • تغذیه:دو عدد باتری سایزAA
  • کلید استارت می‌تواند فشاری یا گردشی باشد

8 کلید 2 پله، 1 کلید تک پله استارت، کلید امرجنسی


گیرنده

 • ابعاد 45*49*163 میلیمتر
 • وزن: 1400 گرم بدون کابل
  • تغذیه: AC:24/48/110/220/380V DC:12-24V

گیرنده


6 کلید تک سرعته، کلید استارت و امر جنسی

گیرنده

 • ابعاد:52*74*161 میلیمتر
 • ورن: 1100 گرم بدون کابل
  • تغذیه: AC: 24/48/110/220/380V DC:12-24V

گیرنده

فرستنده

 • ابعاد: 52*74*161 میلیمتر
 • وزن:250 گرم(به همراه باتری)
  • تغذیه: دو عدد باتری سایز AA

فرستنده

4 کلید 2 سرعته، کلید استارت و امرجنسی

گیرنده

 • ابعاد: 52*74*161 میلیمتر
 • وزن:1100 گرم بدون کابل
  • تغذیه: AC:24/48/110/220/380V DC:12-24V

فرستنده

 • ابعاد:45*49*163 میلیمتر
 • وزن:250 گرم
  • تغذیه: دو عدد باتری سایز