جرثقیل سقفی تک پل و دو پل

جرثقیل های سقفی تک پل و دو پل

  • جرثقیل سقفی تک پل: این نوع سازه با قابلیت نصب بالابر های زنجیری و سیم بکسلی از ظرفیت 1 الی 10 تن و با دهانه 14 الی 32 متر و در گروه های کاری مختلف و در سرعت های حرکتی مختلف قابل اجرا می‌یاشد.
  • جرثقیل های سقفی دو پل: این نوع سازه با قابلیت نصب بالابرهای سیم بکسلی از ظرفیت 3 الی 100 تن و با دهانه 5 الی 40 متر و در گروه های کاری مختلف و در سرعت های حرکتی مختلف قابل اجرا می‌باشد.

جرثقیل سقفی دو پل

سایر عناوین مرتبط

  • https://www mg-trade ir/جرثقیل-سقفی-تک-پل-و-دو-پل/