اینورتر درایو

  • اینورتر درایوهایLG کره و زیمنس آلمان
  • حجم کوچک با کارایی بسیار بالا
    • جهت راه اندازی نرم موتور
    • دارای فیلترهای حذف نویز
      • کارایی بسیار ساده و قابلیت های فنی جهت کنترل موتور
      • دارای واسط ارتباطی Modbud
        • امکان تغییر دور به صورت مختلف بدون آسیب به موتور

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو

اینورتر درایو