دسامبر 9, 2017
جرثقیل برقی سیم بکسلی

خرید جرثقیل سقفی برقی

خرید جرثقیل سقفی برقی جرثقیل سقفی برقی، سازه ای است جهت جابجایی و حمل بار در محوطه های سالن ها ، انبار ها و … که […]
دسامبر 3, 2017

خرید جرثقیل سقفی برقی

جرثقیل سقفی برقی، سازه ای است جهت جابجایی و حمل بار در محوطه های سالن ها ، انبار ها و … که متشکل از دو ریل […]