گوه های فولادی(Wedge Sockets)

  • قلاب تمام فولادی ویژه
  • دارای ضریب اطمینان 80%بر اساس کاتالوگ سیم بکسل
    • طراحی بر اسا استاندارد ASME B 30.26
    • دارای پبن فورج و گرما دیده
      • استفاده راحت و آسان

قلاب تمام فولادی مدل: US-422T

راهنمای جدول جزییات قلاب تمام فولادی مدل: US-422T


جدول جزییات قلاب تمام فولادی مدل: US-422T

گوه های فولادی

جهت سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر به برگه ثبت سفارش و یا برگه تماس با ما مراجعه فرمایید.