انواع ورق گیر(Horizental And Vertical Lifter)

  • جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق

ورق گیر افقی(قابل استفاده به صورت جفت)

ورق گیر افقی(قابل استفاده به صورت جفت)

ورق گیر عمودی(قابل استفاده به صورت تک و جفت)

ورق گیر عمودی(قابل استفاده به صورت تک و جفت)

در عملیات باربرداری از ورق گیرها اسفاده می شود، ورق گیر ها تجهیزاتی هستند که برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی  مورد استفاده قرار می گیرند.

var5  ورق گیر var5

طراحی و انواع ورق گیر ها

طراحی آنها بسته به نوع کاربرد این ورق گیرها در انواع مختلفی ساخته می شوند که بصورت عمودی و افقی و چنگک گیر است . به صورت جفتی از ورق گیر های افقی استفاده می شود. مثل قیچی یا به شکل پیچ و مهره در انواع قابل تنظیم یا ثابت  ظرفیت این ورق گیر ها برای کارهای دائمی یاموقت طراحی و تولید می شوند. ورق گیرها بصورت عمودی و افقی هستند که با توجه به تناژ و مدل آن و با دهانه فک گاز گیر از ۰ تا ۱۰۰ میلی متر به انواع ضامن دار و بدون ضامن تقسیم بندی می شوند .

var3  ورق گیر var3

نکته قابل توجه هنگام استفاده از ورق گیر

نکته ای باید توجه کنید باید همیشه حد مجاز بار را هنگام استفاده درنظر بگیرید، هیج وقت از ورق گیر ها بیشتر از ظرفیتشان استفاده نکنید چون کشیدن بار بیش از حد ممکن است آسیب های خطرناکی نظیر مالی و جانی به وجود آورد. فقط یک صفحه را در یک زمان حرکت دهید. قبل از استفاده  از تمیز بودن بار تخت و روغنی یا چرب نبودن آن اطمینان حاصل کنید و مسائل ایمنی را بررسی کنید.