قلاب دینام(پیچ چشمی)

قلاب دینام(پیچ چشمی)Eye Bolt

  • فولاد ریختگری گرما دیده شده
  • ساخته شده بر اساس استاندارد ASME B30.26
    • بار مجاز کاری حک شده بر روی قلاب
    • طراحی شده برای کشش مستقیم
      • قابل نصب بر روی انواع دستگاهها جهت جابجایی

قلاب دینام(پیچ چشمی)

راهنمای جدول قلاب دینام(پیچ چشمی)


جدول جزییات قلاب دینام(پیچ چشمی) مدل:S-279

جدول جزییات قلاب دینام(پیچ چشمی) مدل:M-279