بازرسی فنی جرثقیل و سیستم های جابه جایی مواد

بازرسی فنی جرثقیل  بازرسی فنی جرثقیل و سیستم های جابه جایی مواد 17

بازرگانی محمود قراچورلو با ۳ دهه تجربه در زمینه انواع جرثقیل و سیستم های جابه جایی مواد با توجه به گواهینامه مربوط به بازرسی فنی جرثقیل و سیستم های جابه جایی مواد، قابلیت بازرسی فنی، تشخیص ایراد و مشکلات سیستم، رفع ایرادها و صدور گواهینامه‌ی بهره برداری و سلامت سیستم را دارا می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.